This website is in read only mode. To be the part of New YoAlfaaz community, click the button.
+3 votes
119 views
shared in Shayari by

Kudrat ka khel nirala hai,

Ab isko gussa aaya hai...

Kahi per dooba hai sahar,

  kahi  per sookha chaya hai...

rah rahke apni dukh ko isnay hamay bataya hai,

per ye kaisa hai  insaan?

jo isko  samaj na paya hai...

commented by
Nice lines brother...
commented by
thanks brother...
commented by
haye...so nice,,.... ) )"
commented by
thanks..."..
commented by
very good....
commented by
thanks  so much.

Related posts

+4 votes
0 replies 51 views
+3 votes
0 replies 25 views
shared Aug 21, 2017 in Shayari by shiv134
+1 vote
0 replies 37 views
+4 votes
0 replies 52 views
shared Aug 25, 2017 in Shayari by shiv134
+8 votes
0 replies 326 views
+2 votes
0 replies 31 views
shared Aug 12, 2017 in Shayari by shiv134
+6 votes
0 replies 73 views
+3 votes
0 replies 31 views
+5 votes
0 replies 27 views
+4 votes
0 replies 318 views
Connect with us:
...